Kandidátní listina 2022–2026

1

prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

univerzitní pedagog, akademický malíř

Narodil se v roce 1968, od dětství žije v Praze, posledních čtrnáct let v Horních Počernicích. Studoval na Pedagogické fakultě UK, Filosofické fakultě UK a Akademii výtvarných umění. V devadesátých letech byl členem Rady vysokých škol při MŠMT. V rámci své pedagogické praxe působil na ZUŠ, SŠ i VŠ, v Čechách i v zahraničí. V současnosti vyučuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a na Art and Design Institutu. Je členem vědecké rady UJEP. Externě spolupracuje s FHS UK, AVU či VŠUP v Praze. V roce 2020/2021 působil jako mentor v projektu MENART na podporu talentovaných dětí ZUŠ z celé republiky. Vedle toho se věnuje také vlastní volné tvorbě. Jeho výtvarné práce jsou zastoupeny v řadě českých i zahraničních státních galeriích (GHMP, OECD Paris, Wichita State University USA…). V oblasti výtvarného umění obdržel řadu domácích i mezinárodních ocenění. Dále se věnuje realizaci doprovodných programů k výstavám pro Správu Pražského hradu, Národní muzeum, Národní technické muzeum atd., vizuální rekonstrukci středověkých stavebních památek pro Archeologický ústav Akademie věd ČR a publikační činnosti pro dospělé i pro děti. V roce 2017 byla jeho kniha Můj stát nominována na cenu Zlatá stuha za nejlepší naučnou knihu pro děti. V letech 2011-2013 a 2020-2021 byl členem Komise kultury MČ Praha 20 a v roce 2021 byl předsedou Redakční rady Hornopočernického zpravodaje. Je autorem původní černo-bílo-oranžové podoby Víly Ohnivky – komiksu vycházejícím v Hornopočernickém zpravodaji, jejíž příběhy několik let ilustroval. Dvacet pět let se aktivně věnuje úpolovým sportům, působil i jako instruktor dětských oddílů. Je ženatý a má dvě děti. Je dobrovolným dárcem krve, držitelem stříbrné Jánského plakety. Podporuje Nadaci Charty 77 - Konto Bariéry, Spolu Olomouc či Hospic sv. Lazara.

2

Mgr. Ladislav Stýblo

dramaturg Divadla pod Palmovkou, dramatik a scénárista, člen komise Kultury a zahraniční spolupráce RMČ Praha 20

Narodil se v Praze v roce 1977. Vyrůstal a žil v Černošicích u Prahy, odkud se v roce 2008 přestěhoval do Horních Počernic. V roce 1996 vystudoval SOU elektrotechnické. V roce 1997 začal studovat obor divadelní věda na Masarykově univerzitě v Brně, kde studia zakončil v roce 2003. Během studií spoluzaložil a několik let úspěšně vedl studentské amatérské Divadlo Promiňte (1995) a studentské Divadlo Čára (2000), ve kterém působil jako umělecký vedoucí a režisér a které patřilo mezi oceňované studentské soubory. Po ukončení vysokoškolských studií nastoupil v roce 2004 jako dramaturg do jednoho z divácky nejoblíbenějších českých divadel - Městského divadla Brno, kde se podílel na uměleckém a programovém směřování této instituce a spolupracoval s mnoha významnými osobnostmi. Od ledna 2007 pracuje jako dramaturg v Divadle pod Palmovkou, které patří mezi nejlepší a nejoceňovanější české divadelní scény současnosti a které bylo v roce 2018 vyhlášeno nejlepším divadlem roku. Podílí se zde na uměleckém programování instituce, spolupracuje s mnoha předními osobnostmi českého i evropského divadla a podílel se na mnoha úspěšných inscenacích. Je mj. spoluautorem scénáře k televiznímu dokumentu Palmovka, několika úspěšně uvedených divadelních her, rozhlasových pořadů a divadelních adaptací. Pro hornopočernický divadelní soubor Zeptejte se kocoura napsal úspěšnou hru o Máchově Máji uváděnou v počernickém Divadle v přírodě. Komunální politice v Horních Počernicích se aktivně věnuje od roku 2013, kdy byl mj. členem Komise kultury (2014–2018 a znovu 2020–2022) a předsedou redakční rady Hornopočernického zpravodaje (2014–2015). V letech 2013–2022 byl členem strany TOP 09, za kterou působil mj. v kulturní komisi této strany na pražském magistrátě a v regionálním výboru strany. V roce 2022 však pro zásadní neshody s novou koncepcí pražské organizace z této strany odešel. Jeho primárním zájmem je oblast kultury, cyklistiky, turistiky a veřejného prostoru. Je ženatý a má dvě děti.

3

Mgr. Jakub Moudrý

středoškolský pedagog, zastupitel MČ Praha 20, doktorand NF VŠE

Narodil se v roce 1993, od dětství žije v Horních Počernicích. Má vystudováno učitelství biologie a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Vyučuje na Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše. Zároveň studuje na doktorském stupni Regionální rozvoj na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde také vede cvičení pro studenty bakalářského studia. Je členem Zastupitelstva městské části Praha 20 a dále Finančního výboru tamtéž. Od dětství se zajímá o přírodu a její poznávání. Aktivně se věnuje turistice a cestování.

4

Vladimír Hošek

zastupitel MČ Praha 20, zakladatel Spolku Chvalská

Narodil se v roce 1958 v Praze na Vinohradech, kde žil od dětství. Středoškolský vzdělávací proces ukončil maturitní zkouškou - na Gymnáziu Wilhelma Piecka (přírodovědný obor) a SEŠ v Resslově ulici (zahraniční obchod). V roce 2000 zakoupil v Horních Počernicích dům. Je otcem dvou dcer, kterým se se svou drahou polovičkou snaží předat pozitivní vztah k přírodě a nejen k lokální pospolitosti. I proto jsou členkami místní organizace junáka. Nikdy nebyl členem žádné politické strany, pouze zájmových organizací. V tomto volebním období je zastupitelem MČ Praha 20. Za jednoznačný klad Horních Počernic považuje charakter zástavby, tj. převážně staré zástavby rodinných domů se zahrádkami a relativně snadnou dostupností (pěšky, na kole) do zatím zelených ploch na jih a východ od Horních Počernic. Klidový charakter městské části je podle něj třeba důsledně bránit, protože od právě od něj se odvíjí kvalita života, zdraví i majetku všech, ostatně nakonec i těch, kteří za vším vidí jen zisk.

5

Ing. Jiří Klán

majitel a jednatel společnosti KRABICE, s.r.o., strojní inženýr

Narodil se v roce 1950 a celý život bydlí a pracuje v Praze. Vystudoval střední průmyslovou školu strojní, titul inženýra získal na ČVUT (fakulta strojní, katedra techniky prostředí). V roce 1976 se oženil a v témže roce nastoupil jako projektant do Modřanských strojíren a.s. Později pracoval jako technik ve společnosti Janka Radotín. Po odchodu do důchodu se společníkem založili soukromou firmu na zakázkovou výrobu obalů, ve které podniká doposud. V roce 1988 s manželkou koupili starší domek s pozemkem a po jeho demolici a výstavbě nového RD se přistěhovali natrvalo. Miluje přírodu.

6

MVDr. Naděžda Daniš Kružíková

veterinární lékařka

MVDr. Naděžda Daniš Kružíková se narodila v roce 1985 v městě Třebíči. Od malička měla ráda zvířata a v 7 letech se rozhodla, že bude veterinářkou. Po ukončení základní školy nastoupila na Tauferovu SOŠ veterinární v Kroměříži. Po absolvování střední školy byla přijata na Veterinární a Farmaceutickou univerzitu v Brně, kde byla v roce 2010 graduována na doktora veterinární medicíny titulem MVDr. Původní záměr zabývat se medicínou velkých zvířat, hlavně skotu, byl nahrazen zájmem o postgraduální studium v oboru interní medicíny psů a koček. Po dobu 5 let se specializovala na onkologii psů a koček, převážně pak na terapii v podobě chemoterapie u zvířecích pacientů. Během své praxe se aktivně i pasivně zúčastnila řady veterinárních seminářů, kongresů a workshopů v České republice i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou odborných publikací a pravidelně předává své zkušenosti studentům veterinární medicíny formou přednášek. MVDr. N. Daniš Kružíková je vdaná a momentálně se nejvíce věnuje svému ročnímu synovi. Ten ale má pochopení pro její práci a občas mamince umožní, aby mohla pomáhat zvířatům. Má psa jménem Keks, který hlídá zahradu jejích rodičů. Kromě syna, manžela a práce je jejím největším koníčkem háčkování a výroba originálních hraček a módních doplňků. A pokud se ještě najde trocha volného času, je velkou filmovou fanynkou filmů se superhrdiny - nejraději má postavu jménem Groot.

7

Ing. Alfred Kraus

poradce v oblasti energetického managementu

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Johann Wolfgang Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Po více než deseti letech v bankovnictví a ve vedení penzijního fondu se rozhodl zásadně změnit svoje pracovní zaměření v souladu s tím, co považuje za důležité. Od té doby se profesně zabývá energetickým managementem v průmyslových podnicích. Snižování spotřeb energií a s tím spojený šetrnější a zodpovědnější přístup k životnímu prostředí vnímá jako zásadní aktuální téma. Do Horních Počernic se přiženil v roce 2003, spolu s manželkou Lucií vychovává 3 děti. Když rodina dovolí, rád jezdí na kole a čte severské detektivky.

8

Ing. Vilém Čáp

vysokoškolský pedagog NF VŠE, referent odboru Státního rozpočtu MF ČR

Narodil se v roce 1990, od narození žije v Horních Počernicích. Po pěti letech na FZŠ Chodovická přestoupil na gymnázium umístěné ve stejné budově, kde v roce 2009 odmaturoval. Na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze absolvoval bakalářský studijní program (obor Národní hospodářství) a magisterský studijní program v oboru Veřejná správa. Na stejné fakultě dokončuje doktorské studium v oboru Hospodářská politika, vyučuje zde také předměty Regionální a municipální ekonomie nebo Seminář k územnímu plánování a vede a oponuje především bakalářské práce. Začátek profesní dráhy spojil s Magistrátem hl. m. Prahy – v minulosti zde pracoval jako poradce a asistent předsedy Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZMHP, následně jako ekonom v odboru rozpočtu. Vedle toho od října 2010 po 11 let kontinuálně vykonával pozici zastupitele městské části Praha 20. Předsedal i různým poradním orgánům samosprávy – např. návrhovému výboru nebo komisi majetku; působil mj. na pozici neuvolněného radního městské části a od února 2020 do září 2021 také jako I. místostarosta městské části – do jeho kompetencí patřila oblast financí (rozpočet, dotace a granty), legislativy, majetku, kultury a místní periodikum. V rámci své agendy se mu podařilo prosadit např. zaznamenávání jmenovitého hlasování zastupitelů, zveřejňování podkladů pro zastupitele pro širokou veřejnost, schvalování rozpočtů městské části na následující období před koncem roku, přívětivější grantovou politiku městské části pro spolky a aktivní občany nebo odstranit cenzurní prvky v Hornopočernickém zpravodaji. Od jara 2022 pracuje na Ministerstvu financí ČR v odboru státního rozpočtu. Mezi jeho záliby patří jízda na kole, turistika a četba.

9

MgA. Jiří Weberschinke

kreativní event a video manažer, člen Komise kultury a zahraniční spolupráce RMČ Praha 20

MgA. Jiří Weberschinke, 45 let, žije přes 20 let v Horních Počernicích. Jiří vystudoval pražskou DAMU, obor produkce a během studia absolvoval několik studijních pobytů po Evropě a následně i pracovní stáže v USA a Jižní Americe. Předtím žil rok v USA, kde dokončil středoškolská studia s vyznamenáním. Profesně se nejprve několik let věnoval prezentaci a propagaci moderního českého divadla v zahraničí a následně pracoval v televizi Nova jako zástupce vedoucího produkce. Od roku 2009 působil jako nezávislý kreativní manažer v oblasti kultury, audiovize a organizoval velké firemní a společenské akce a spolupracoval s předními českými reklamními agenturami. Projekty, na kterých se Jiří podílel, získaly několik cen od České eventové asociace. V minulosti jako vedoucí produkce realizoval natáčení dvou televizních seriálů, před několika lety se podílel z pozice výkonného producenta na natočení prvního česko-vietnamského celovečerního filmu a spoluorganizoval několik významných hudebních festivalů. V nedávné době začal Jiří pracovat pro nadnárodní pojišťovací společnost, kde vede oddělení eventů, sponzoringu a regionálního marketingu. Jiří miluje svoji ženu Zuzanu, zajímá se o životní prostředí, ekologii, udržitelnost a podporuje různé neziskové organizace nejen svým know-how, ale i finančně. V Horních Počernicích je několik let aktivním členem Komise kultury a zahraniční spolupráce pod Radou městské části Praha 20.

10

Ing. Richard Macháč

interní auditor a předseda SVJ

Téměř celé dětství žil v Horních Počernicích. Z FZŠ Chodovická přešel na Gymnázium Chodovická. Bakalářské vzdělání získal na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, magisterské na stejné fakultě v oboru Regionalistika a veřejná správa. Nyní pracuje jako interní auditor v pojišťovně, působil rovněž v Komisi dopravy RMČ Praha 20. Od dubna 2022 vykonává také funkci předsedy výboru SVJ. Mezi jeho záliby patří umění a historická literatura.

11

Karel Havlík

instruktor autoškoly, hudebník

Karel Havlík se narodil v květnu roku 1954 v Brandýse nad Labem. Ve Staré Boleslavi strávil své dětství a bydlel zde až do roku 1985. Od té doby žije v Horních Počernicích. Po základní škole vystudoval SOŠ Elektrotechnika. Je otcem dvou synů – Jana a Martina. Od roku 1995 dosud působí jako instruktor autoškoly (skupina A a B). „Jeho rukama“ prošly stovky nových řidičů, převážně z Horních Počernic. Od roku roce 1986 se věnuje také hudební produkci – se svojí kapelou tak rozdává radost a dobrou náladu na rozličných společenských akcích v Horních Počernicích i v jejich blízkém a vzdáleném okolí.

12

Ing. Pavel Klimeš

nákupčí ve velkoobchodě s ochrannými pomůckami

Narodil se v roce 1979. Po střední škole vystudoval bakalářský obor na Univerzitě Tomáše Bati a nastoupil do zaměstnání, během kterého ještě vystudoval VŠE, Fakultu podnikohospodářskou. Celou svou profesní kariéru se pohybuje v oblasti mezinárodní přepravy, logistiky a zahraničního obchodu. K jeho koníčkům patří rodina, bez které by nic z toho, co dělá, nemělo smysl. Má rád běhání, ale uvědomuje si, že před problémy nikdo neuteče. Rád počítá a hraje si s čísly, takže ví, že pokud někomu něco dá, musí druhému vzít. Je příznivcem aktivního odpočinku, ale nepotřebuje kvůli tomu navštěvovat daleké kontinenty ani uběhnout o dovolené ultramaraton. Dovede se radovat i z maličkostí.

13

Zuzana Svobodová

taxikářka

Zuzana Svobodová se narodila v lednu 1963 v Brně, kde absolvovala Střední průmyslovou školu slévárenskou. V Horních Počernicích žije od roku 1989. V minulosti pracovala jako technoložka v ČKD Slévárny, dnes se věnuje taxikaření. Vychovala tři děti a má také už pět vnoučat. Její největší celoživotní láskou jsou zvířata. Mezi její koníčky patří příroda, auta a rocková hudba.

14

Dominik Urich

korporátní právník, člen Kontrolního výboru ZMČ a Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit RMČ Praha 20

Narodil se v Praze v roce 1992, v Horních Počernicích žije již 13 let. Vystudoval Střední odbornou školu pro administrativu Evropské unie a v současnosti dokončuje magisterský obor právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako právní asistent v advokátních kancelářích se zaměřením na trestní a správní právo. Nyní působí jako zástupce vedoucího právního oddělení akciové společnosti zabývající se prodejem nemovitostí. Již od raného dětství se věnuje bojovému umění Taekwondo WTF. Dosáhl 1. danu černého pásu a je šestinásobným mistrem ČR. V minulosti také reprezentoval Českou republiku na mnoha zahraničních soutěžích, a to včetně kvalifikace na OH 2012 v Londýně. Aktivně působil také jako trenér nejenom taekwonda, ale i fitness. Miluje hudbu, filmy a mimo jiné se zajímá o východní kulturu.

15

Mgr. Alena Velíšková

asistentka velvyslance Lucemburského velkovévodství

Narodila se v roce 1980 ve Žďáře nad Sázavou, v Praze žije od roku 1998, posledních čtrnáct let v Horních Počernicích. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory český jazyk a literatura a francouzská filologie. Po krátkém působení ve školství zakotvila v diplomacii; na Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v Praze pracuje jako asistentka velvyslance a kulturní atašé již šestnáctým rokem. Je vdaná, má dvě děti. Zájem o Montessori pedagogiku ji přivedl do rodinného centra MUMRAJ, kde působila jako lektorka Montessori sobot. Je členkou Rady rodičů Gymnázia Chodovická. Ve volném čase se věnuje genealogii, ráda čte, cestuje a setkává se s přáteli.

16

Radovan Vydra

plnič technických plynů a snowboardista

Narodil se v roce 1966 na Moravě. Po ukončení základní školy se vyučil leteckým mechanikem v Praze Jinonicích. Následně prošel několika zaměstnáními, až finálně zakotvil v plynárenském podniku jako plnič technických plynů. Je ženatý a má dvě děti, dospělé a školou povinné. Posledních 25 let žije s rodinou v Horních Počernicích. Rád se věnuje různým sportovním aktivitám (lyžování, snowboarding, kolo, plavání, turistika atd.). V místě bydliště společně se sousedem (a s podporou celého okolí) vybudovali tzv. „hotel kachna“ pro vodní ptactvo. Už od základní školy se zajímá o fotografování, v posledních letech také o výpočetní techniku.

17

Bc. Karel Macháč

státní zaměstnanec, kynolog

Narodil se v roce 1964 v Brandýse nad Labem. Žil ve Vinoři. V roce 1993 se přistěhoval do Horních Počernic. Vystudoval Policejní akademii České republiky. Působil téměř 24 let u Policie České republiky. Od roku 1998 vykonával službu na Místním oddělení PČR Horní Počernice. V současné době pracuje jako zaměstnanec Policie České republiky. Horní Počernice vnímá jako kvalitní místo pro život a byl by rád, aby tomu tak zůstalo. Jako znepokojující faktor vnímá objem automobilové dopravy a zástavbu kvalitní zemědělské půdy plechovými halami. Mezi jeho záliby patří hory, zejména v zimním období. Je ženatý, má jednoho syna.

18

Vlasta Vošterová

seniorka

Narodila se v roce 1939 v Jiřicích na Pelhřimovsku, v Horních Počernicích bydlí od roku 1960. Vyučila se na pražské chemicko-průmyslové střední škole. Po 28 let působila jako úpravářka vody v Horních Počernicích v dnes již nefunkční ČOV Chvalka. Pracovala také jako pekařka v bývalé pekárně na Náchodské ulici nebo jako chemička v bývalé společnosti Chema v areálu za tratí. Vychovala tři krásné děti, a jak sama říká, je ráda, že na rozdíl od ní mají maturitu… Má ráda přírodu, květiny a svoji zahrádku, o kterou se vzorně po několik desetiletí stará. Ráda čte – nejraději knížky o historii, cestopisy nebo životopisy. V minulosti získala zkušenosti i jako předsedkyně jedné z místních volebních komisí.

19

Petr Vošický

student ČZU, IT nadšenec

Narodil se v roce 2001, od dětství žije v Horních Počernicích. Maturoval na SŠ COPTH obor Mechanik elektronik - organizační a výpočetní technika. V roce 2022 nastupuje na Českou zemědělskou univerzitu v Praze na obor Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí. Aktivně se zajímá o IT a ve svém volném čase rád jezdí na kole či lyžuje.

20

Maria Zemková

lékárnice v penzi

Narodila se v roce 1946 v Horních Počernicích, kde žije dodnes. Maturovala na SVVŠ a poté nastoupila na střední zdravotní školu, obor farmacie. Své nejdelší profesní období strávila v místní lékárně, na kterou dodnes s nostalgií ráda vzpomíná.Poté pracovala v laboratoři Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v pojišťovnictví, kde se věnovala zdravotnímu stavu klientů. Mezi její největší koníčky patří zahrada, ruční práce a také četba. Je vdaná a šťastná čtyřnásobná babička a nově i prababička.

21

Bc. Martin Ďurica, DiS.

pracovník v cestovním ruchu, nadšený cestovatel

Martin se narodil v roce 1991 a v Horních Počernicích žije od malička. Vystudoval ZŠ Ratibořická a následně SOŠ pro administrativu EU v ulici Lipí. Po střední škole pokračoval ve studiích a následně získal titul diplomovaný specialista na Univerzitě Karlově. Na této univerzitě následně vystudoval i bakalářský studijní program na filozofické fakultě. Pracuje v cestovním ruchu v centrále jedné z největších cestovních kanceláří u nás, a to na seniorní pozici v jednom z oddělení. Díky této práci měl i možnost procestovat půlku světa. S tím jsou spojeny také jeho záliby - cestování, fotografování a poznávání nových lidí. Zároveň je velkým fanouškem fotbalového klubu Bohemians Praha 1905, je i členem Družstva fanoušků Bohemians. Díky tomu má blízko k financování sportovních aktivit územní samosprávou. Rád také sleduje společenské dění nejen u nás, ale i ve světě. Horní Počernice má velmi rád a přál by si, aby zde fungovalo vše tak, jak má. Rád by také, aby Horní Počernice zůstaly i nadále výbornou lokalitou pro rodinný život.

22

Mgr. Barbora Stýblová

copywriter a pracovnice fundraisingu v humanitární organizaci

V Horních Počernicích bydlí od roku 2008, spolu se svým manželem a dvěma dětmi. Za tu dobu poznala, že tato městská část je úžasné místo k žití, které spojuje výhody velkoměsta a přírody hned za domem. Jejími největšími koníčky jsou kultura, cyklistika a četba, a proto ji moc těší, že máme v Počernicích tak skvělou knihovnu a divadelní spolky. V roce 2015 byla členkou komise MA 21. Napsala brožuru o Horních Počernicích „Procházka městskou částí Praha 20“. Zajímá jí výstavba, dopravní infrastruktura, dopravní opatření pro zklidnění dopravy, funkční, napojené a bezpečné cyklostezky a dostupná mobilita. Také bude usilovat o rozšíření zeleně a propojení cestovního ruchu s okolními obcemi. Jejím prvořadým cílem je lepší zpřístupnění informací o fungování úřadu a zastupitelstva běžným občanům. A také celkové zklidnění politicko-společenské veřejné debaty. Profesně se věnuje práci v neziskové organizaci, copywritingu a divadlu. Vystudovala Gymnázium Jana Nerudy a Filozofickou fakultu MU, obor Teorie a dějiny divadla.

23

Milan Kapek

supervizor provozu terminálů, člen představenstva Bytového družstva Pavlišovská 2286, 2287, 2288

Narodil se v roce 1966. Od dětství žije v Praze, od roku 1990 v Horních Počernicích. Po ukončení střední školy pracoval v ČKD Polovodiče. Od roku 1988 působil u cizinecké policie na pražském letišti, v roce 2017 služební poměr ukončil. Na letišti pracuje i nyní jako supervizor provozu terminálů. Od dětství se zajímá o sport, aktivně hrál fotbal a rekreačně ping pong a tenis. Rád cestuje, fotografuje a poslouchá hudbu. Je ženatý, má dvě dospělé děti a tři vnoučata.

24

Zdeňka Novotná

úřednice v penzi

Zdeňka Novotná se narodila v listopadu roku 1956 v Horních Počernicích, kde dosud žije se svým manželem. Po základní škole absolvovala SPŠCH v Praze. Na svět přivedla dvě zdravé děti – dceru a syna. V minulosti pracovala 18 let jako úřednice na úřadě městské části v občanskosprávním odboru. Po odchodu do penze se věnuje své rodině a vnoučatům a také svým zálibám - chalupaření, sledování aktuálního dění nebo četbě literatury faktu.

25

Robert Kubín

technik

Robert Kubín se narodil v Horních Počernicích v posledním měsíci roku 1979. Po získání základního vzdělání se, vzhledem ke své zručnosti, vyučil truhlářem a automechanikem. Jeho současným zaměstnáním je práce údržbáře, a to přímo v Horních Počernicích. Ve volných chvílích si rád najde čas i na své koníčky - opravy historických vozidel, zahradničení nebo grilování s přáteli.