Počernice JINAK - kandidátka 2018

Kandidátka 2018

Představujeme Vám sdružení nezávislých kandidátů Počernice JINAK, kandidující v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Praha 20, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

1.
doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

vysokoškolský pedagog Univerzity Karlovy v Praze, akademický malíř, zakladatel spolku Klidné Počernice

Narodil se v roce 1968, od dětství žije v Praze, posledních deset let v Horních Počernicích. Studoval na Pedagogické fakultě UK, Akademii výtvarných umění a Filosofické fakultě UK, v devadesátých letech působil v Radě vysokých škol. V rámci své pedagogické praxe působil na ZUŠ, SŠ i VŠ, v současnosti vyučuje na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Vedle toho se věnuje také vlastní volné tvorbě (ocenění Grafika roku), obalovému designu (ocenění World Star Award), realizaci doprovodných programů k výstavám pro Správu Pražského hradu, Národní muzeum, Národní technické muzeum atd. (ocenění Akademie věd ČR), vizuální rekonstrukci středověkých stavebních památek pro Archeologický ústav Akademie věd ČR a publikační činnosti pro dospělé i pro děti.

V roce 2017 byla jeho kniha Můj stát nominována na cenu Zlatá stuha za nejlepší naučnou knihu pro děti. V letech 2011-2013 byl členem Komise kultury, mládeže a tělovýchovy při Městské části Praha 20. Je autorem původní černo-bílo-oranžové podoby Víly Ohnivky – komiksu vycházejícím v Hornopočernickém zpravodaji, jejíž příběhy několik let ilustroval. Dvacet pět let se aktivně věnuje úpolovým sportům, působil i jako instruktor dětských oddílů. Je ženatý a má dvě děti. Je dobrovolným dárcem krve, držitelem stříbrné Jánského plakety. Podporuje Nadaci Charty 77 - Konto Bariéry, Spolu Olomouc či Hospic sv. Lazara.

2.
Vladimír Hošek

technický pracovník, zakladatel Spolku Chvalská

Narodil se v roce 1958 v Praze na Vinohradech, kde žil od dětství. Středoškolský vzdělávací proces ukončil maturitní zkouškou - na gymnáziu Wilhelma Piecka 2 (přírodovědný obor) a SEŠ v Resslově ulici (zahraniční obchod). Po splnění základní vojenské služby začal pracovat v různých zaměstnáních, aby se nakonec naplno věnoval svému koníčku, horolezectví a začal se živit jako výškový specialista. Po převratu v roce 1989 pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná. V roce 2000 zakoupil v Horních Počernicích dům. Je otcem dvou dcer, kterým se se svou drahou polovičkou snaží předat pozitivní vztah k přírodě a nejen k lokální pospolitosti. I proto jsou členkami místní organizace junáka. Nikdy nebyl členem žádné politické strany, pouze zájmových organizací. V současnosti je členem Komise výstavby a územního rozvoje MČ Praha 20.

Za jednoznačný klad Horních Počernic považuje charakter zástavby, tj. převážně staré zástavby rodinných domů se zahrádkami a relativně snadnou dostupností (pěšky, na kole) do zatím zelených ploch na jih a východ od Horních Počernic. Klidový charakter městské části je podle něj třeba důsledně bránit, protože od právě od něj se odvíjí kvalita života, zdraví i majetku všech, ostatně nakonec i těch, kteří za vším vidí jen zisk. Jeho angažmá v občanské společnosti začalo velmi jednoduše a je reakcí na minulé i nynější vedení městské části. Nejprve sepsal petici jako občan, aby si nakonec se sousedy založili občanský spolek a získali právní subjektivitu, protože jinak je ochota odpovědných k dialogu minimální. Ve stanovách Spolku Chvalská proto nalezneme i následující větu: „Cílem občanského spolku je ochrana stálých obyvatel a vlastníků nemovitostí v území Horních Počernic před činností třetích osob, směřující ke zhoršení kvality celé lokality, zhoršení životního prostředí, nedodržování či přímému porušování platných právních norem a jiné obdobné činnosti, jejíž výsledek může být výše uvedeným chráněným subjektům na újmu.“

3.
Ing. Jiří Klán

strojní inženýr, jednatel firmy, milovník zvířat a countryNarodil se v roce 1950 a celý život bydlí a pracuje v Praze. Vystudoval střední průmyslovou školu strojní, titul inženýra získal na ČVUT (fakulta strojní, katedra techniky prostředí). V roce 1976 se oženil a v témže roce nastoupil jako projektant do Modřanských strojíren a.s. Později pracoval jako technik ve společnosti Janka Radotín. Po odchodu do důchodu se společníkem založili soukromou firmu na zakázkovou výrobu obalů, ve které podniká doposud. V roce 1988 s manželkou koupili starší domek s pozemkem a po jeho demolici a výstavbě nového RD se přistěhovali natrvalo. Miluje přírodu.

4.
Ing. Vilém Čáp

zastupitel MČ Praha 20, doktorand NF VŠE a vášnivý cyklista

Narodil se v roce 1990, od narození žije v Horních Počernicích. Po pěti letech na FZŠ Chodovická přestoupil na gymnázium umístěné ve stejné budově, kde v roce 2009 odmaturoval. Na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze absolvoval bakalářský studijní program (obor Národní hospodářství) a magisterský studijní program v oboru Veřejná správa. Na stejné fakultě dokončuje doktorské studium v oboru Hospodářská politika, vyučuje zde také předměty Regionální a municipální ekonomie nebo Seminář k územnímu plánování. Práci v samosprávě se věnuje od roku 2010, jako zastupitel pravidelně přispívá do Hornopočernického zpravodaje. V rámci své agendy se mu podařilo prosadit zaznamenávání jmenovitého hlasování zastupitelů nebo zveřejňování podkladů pro zastupitele pro širokou veřejnost. Aktivně vystupoval proti vzniku haly společnosti Amazon v Horních Počernicích nebo proti nevýhodným pozemkovým směnám.

Problémy a podněty, s nimiž se na něj hornopočerničtí občané nebo spolky obracejí, se snaží řešit aktivně a věcně. Dlouhodobě se angažuje např. ve snaze odstranit AZZU u Svépravického potoka, konkrétní kroky činí i ve snaze pomoci obyvatelům Čertous s problémy týkajícími se místní ČOV. Od roku 2016 působí na pražském magistrátu jako asistent předsedy výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP. Mezi jeho záliby patří jízda na kole, turistika a četba.

5.
Marie Doušová

seniorka a šťastná sedminásobná babičkaNarodila se v roce 1951, od dětství žije v Horních Počernicích. Vyučila se v oboru kuchař-číšník. V roce 1971 se vdala a postupně se stala maminkou tří dětí. Po mateřské dovolené pracovala jako kuchařka v dětských jeslích. Po doplnění vzdělání nastoupila v roce 1985 na post laborantky ve SVÚM. V roce 1990 se s manželem pustili do soukromého podnikání v oboru kamenictví, později se až do odchodu do důchodu živila jako prodavačka v obchodě s nápoji. Radost jí dělají její vnoučata a zahrádka.

6.
JUDr. Milan Ďurica

právník v penzi, bývalý sportovec a vdovec

Narodil se v roce 1953 v Stropkově na Slovensku, v okresním městě, ve kterém sídlila společnost Tesla, monopolní výrobce telefonních přístrojů. Ve stejném roce padla měna a začala vysílat Československá televize. Od ukončení střední školy v roce 1972 pracoval u Federálního ministerstva vnitra v různých právnických funkcích. Během zaměstnání studoval vysokou školu a následně úspěšně složil rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. Po rozpadu Československa pracoval na MV ČR v odboru veřejné správy. Mezi jeho agendu patřilo odměňování zastupitelů, zajištění procesu předcházejícímu povýšení obcí na města nebo příprava podkladů pro jednání Vlády ČR.

Po odchodu z vnitra zamířil na Ministerstvo obrany, kde zastupoval stát v právních sporech. Profesní kariéru zakončil v roce 2013 na Magistrátu hlavního města Prahy – před odchodem do penze pracoval jako právník v odboru živnostenském a občanskosprávním. Před vážným úrazem se věnoval cyklistice, běhu na lyžích – několikrát zaběhl např. Jizerskou padesátku nebo fotografování. Nyní má rád wellness a sledování společenského dění nejen u nás, ale i ve světě. Pan Ďurica je vdovec, má syna a v Horních Počernicích bydlí od roku 1983.

7.
Bc. Jakub Moudrý

učitel na gymnáziu, přírodovědec a amatérský entomologNarodil se v roce 1993, od dětství žije v Horních Počernicích. Studuje magisterský obor učitelství biologie a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň vyučuje na Gymnáziu Christiana Dopplera na Praze 5. V současnosti je také členem Komise školství při Městské části Praha 20. Od dětství se zajímá o přírodu a její poznávání. V rámci akademické specializace se zaměřuje na preference pomůcek pro studenty během vyučovacích hodin. Zároveň také vytvořil (během svých praxí na ZŠ a SŠ) spolu se studenty modely mikroorganismů, které lze v současné době vidět na výstavě v Plzni. Aktivně se věnuje turistice a cestování, je svobodný.

8.
Pavlína Jasná

produkčníNarodila se v roce 1981 v Praze. Po studiích na střední škole vystřídala různorodé profese. Je maminkou dvou dcer. Po jejich narození si vědomě vybrala Horní Počernice jako ideální místo pro život své rodiny, oceňuje především klidný charakter této čtvrti na dosah od centra velkoměsta. Během mateřské dovolené začala pomáhat jako dobrovolnice v Rodinném centru MUM (dnešní MUMRAJ). V současnosti působí jako produkční a provozní v taneční škole InDance. Mezi její zájmy patří tanec a cyklistika.

9.
Ing. Jan Krejsa

investiční specialista

Narodil se v roce 1979 v Praze, 20 let žil na Proseku, ale již od mala navštěvoval svého prastrýce v Horních Počernicích. Absolvoval sportovní školu se zaměřením na volejbal a vypracoval se do reprezentace ČR v dorostenecké kategorii. Vystudoval střední ekonomickou školu a následně i Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na hospodářskou a sociální politiku. Jako vedlejší specializaci si zvolil obchodní podnikání, které mu je blízké po celou dobu dosavadní kariéry. Již po absolvování bakalářského stupně vysoké školy začal pracovat v automobilovém průmyslu na pozici obchodníka, kde získal ocenění jako nejúspěšnější prodejce v ČR za rok 2007. Následně se přesunul do oboru procesního poradenství a zároveň začal obchodovat na akciových trzích.

Od roku 2011 se profesionálně pohybuje v oblasti investic, kde pečuje o stovky milionů korun privátních klientů a institucí. V procesním poradenství za 7 let působení nasbíral mnoho zkušeností z různých oborů, které dnes může uplatňovat v řízení fondu kvalifikovaných investorů TUTAMEN, který v roce 2017 s kolegy založil. Má 3 děti a jeho oporou je manželka Alena, se kterou se v roce 2016 přestěhovali z Dolních do Horních Počernic a spokojeně zde žijí.

10.
Jiří Švejda

železář dopravních staveb ve výslužběNarodil se a od narození před 63 lety žije v Horních Počernicích na Chvalech, jeho předci přišli do Počernic před více než sto lety. Už, jako dítě si Počernice zamiloval pro spoustu zeleně a přírody. Po roce 1974, když se Počernice staly součástí Prahy, s oblibou říkal, že jsme vesnicí uvnitř hlavního města. Postupem času nesmyslnou výstavbou zeleň a orná půda mizí a tím se mění i klidný život občanů Horních Počernic. Usedlíci mu dají jistě za pravdu, kde všude se dalo zajít a jak to bylo krásné. Jednoznačně je proti jakékoliv nesmyslné výstavbě. Nechce, aby nám naši potomci vyčítali, že si „nemají kde hrát“. Podporuje výsadbu zeleně a lesoparků.

11.
Dana Činčarová

výtvarnice tvořící krásnější svět

Narodila se v roce 1970 v Praze. Vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze, obor „propagační výtvarnictví a grafika“, kterou absolvovala v roce 1988. Do Horních Počernic se provdala v roce 1992 a od té doby zde žije a tvoří. Je maminkou tří dětí, které jsou inspirací pro její život a tvorbu. Stála u založení mateřského centra MUM i současného Mumraje, kde se podílela na vytvoření loga, výtvarné podoby herny a také zde vedla kurzy pro maminky a děti. Věnuje se ilustrační tvorbě pro děti, grafickým reklamním návrhům, velkoprostorové malbě v interiérech, kaligrafii.

Navrhla a realizovala několik divadelních scén a loutek pro dětská představení Kamila Kouly. Jedním z nich bylo například představení „O Smolíčkovi“ uváděné v roce 2012 na divadelní lodi Tajemství bratří Formanů v Praze. Je autorkou výtvarných návrhů velkoplošně grafiky na zdech dětského hřiště Maxíkov v Centru Černý most. Specifickým odvětvím jejích uměleckých aktivit se v posledních letech stalo také pořádání kurzů Relaxačního malování. Jedná se o vlastní metodu, jejímž cílem je umožnit amatérům „nejen spontánní zážitek z tvorby, ale i získání konkrétní kreslířské dovednosti či techniky“. Uvědomuje si, že rozvíjení estetického vnímání a fantazie pomáhá lidem bez rozdílu věku tvořit hezčí svět kolem nás, ale i uvnitř nás. A o to jí jde - o harmonii v obrazech, životě i společnosti.

12.
Bc. Karel Macháč

státní zaměstnanec, kynolog, bývalý policista (24 let ve službě)Narodil se v roce 1964 v Brandýse nad Labem. Dlouho žil v pražské Vinoři. Do Horních Počernic se přistěhoval před více než 20 lety. Vystudoval Policejní akademii České republiky v Praze. Přes 20 let pracoval u Policie České republiky, z toho více jak 10 let na místním oddělení Policie ČR v Horních Počernicích. V současné době působí jako referent bezpečnosti práce u Ministerstva vnitra. Horní Počernice vnímá jako kvalitní místo pro život a byl by rád, aby tomu tak zůstalo i nadále. Znepokojuje ho narůstající objem automobilové dopravy. Mezi jeho záliby patří cestování a kynologie. Je ženatý a má jednoho syna.

13.
Maria Zemková

lékárnice v penziNarodila se v roce 1946 v Horních Počernicích, kde žije dodnes. Maturovala na SVVŠ a poté nastoupila na střední zdravotní školu, obor farmacie. Své nejdelší profesní období strávila v místní lékárně, na kterou dodnes s nostalgií ráda vzpomíná. Poté pracovala v laboratoři Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v pojišťovnictví, kde se věnovala zdravotnímu stavu klientů. Mezi její největší koníčky patří zahrada, ruční práce a také četba. Je vdaná a šťastná čtyřnásobná babička.

14.
Mgr. Alena Velíšková

asistentka velvyslance, lektorka RC MUM, předsedkyně SRP MŠ ChodovickáNarodila se v roce 1980 ve Žďáře nad Sázavou, v Praze žije od roku 1998, posledních deset let v Horních Počernicích. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory český jazyk a literatura a francouzská filologie. Po krátkém působení ve školství zakotvila v diplomacii; na Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v Praze pracuje jako asistentka velvyslance a kulturní atašé již dvanáctým rokem. Mezi její pracovní náplň patří mimo jiné protokolární zajištění setkání vrcholných politických představitelů. Je vdaná, má dvě děti. Zájem o Montessori pedagogiku ji přivedl do rodinného centra MUMRAJ, kde působí jako lektorka Montessori sobot. Od roku 2015 je předsedkyní Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Chodovická. Ve volném čase ráda cestuje a setkává se s přáteli.

15.
Milan Kapek

supervizor provozu terminálůNarodil se v roce 1966. Od dětství žije v Praze, od roku 1990 v Horních Počernicích. Po ukončení střední školy pracoval v ČKD Polovodiče. Od roku 1988 působil u cizinecké policie na pražském letišti, v roce 2017 služební poměr ukončil. Na letišti pracuje i nyní jako supervizor provozu terminálů. Od dětství se zajímá o sport, aktivně hrál fotbal a rekreačně ping pong a tenis. Rád cestuje, fotografuje a poslouchá hudbu. Je ženatý, má dvě dospělé děti a vnuka.

16.
Bc. Martin Ďurica, DiS.

pracovník v cestovním ruchu, cestovatel a fotbalový fanoušek


Narodil se v roce 1991, v Horních Počernicích žije do malička. Vystudoval ZŠ Ratibořická a následně SOŠ pro administrativu EU v ulici Lipí. Po střední škole pokračoval ve studiích na Univerzitě Karlově, kde vystudoval bakalářský studijní program na filozofické fakultě. V současnosti pokračuje ve studiu magisterském. Pracuje v cestovním ruchu, díky čemuž měl možnost procestovat půlku světa.

S tím jsou spojeny také jeho záliby - cestování, fotografování a poznávání nových lidí. Zároveň je velkým fanouškem fotbalového klubu Bohemians Praha 1905, je také členem Družstva fanoušků Bohemians. Díky tomu má blízko k financování sportovních aktivit územní samosprávou a rád by se této problematice (a jejímu zefektivnění) věnoval i u nás v Horních Počernicích. Je přece lepší, když děti chodí ve volném čase na kroužky, než aby se toulaly po ulici.

17.
Radovan Vydra

plnič technických plynů a snowboardistaNarodil se v roce 1966 na Moravě. Po ukončení základní školy se vyučil leteckým mechanikem v Praze Jinonicích. Následně prošel několika zaměstnáními, až finálně zakotvil v plynárenském podniku jako plnič technických plynů. Je ženatý a má dvě děti, dospělé a školou povinné. Posledních 25 let žije s rodinou v Horních Počernicích. Rád se věnuje různým sportovním aktivitám (lyžování, snowboarding, kolo, plavání, turistika atd.). V místě bydliště společně se sousedem (a s podporou celého okolí) vybudovali tzv. „hotel kachna“ pro vodní ptactvo. Už od základní školy se zajímá o fotografování, v posledních letech také o výpočetní techniku.

18.
Vlasta Vošterová

seniorka, která se ráda stará o svoji krásnou zahrádku


Narodila se v roce 1939 v Jiřicích na Pelhřimovsku, v Horních Počernicích bydlí od roku 1960. Vyučila se v Praze provozním chemikem. Po 28 let působila jako úpravářka vody v Horních Počernicích v dnes již nefunkční ČOV Chvalka. Pracovala také jako pekařka v bývalé pekárně na Náchodské ulici nebo jako chemička v bývalé společnosti Chema v areálu za tratí. Vychovala tři krásné děti, a jak sama říká, je ráda, že na rozdíl od ní mají maturitu…

Má ráda přírodu, květiny a svoji zahrádku, o kterou se vzorně po několik desetiletí stará. Ráda čte – nejraději knížky o historii, cestopisy nebo životopisy. V minulosti získala zkušenosti i jako předsedkyně jedné z místních volebních komisí.

19.
Miroslav Bartáček

strojvedoucí v penziNarodil se v roce 1945 v Praze. Již od mládí jej lákala železnice a po studiích na střední průmyslové škole železniční pracoval celý život jako strojvedoucí v lokomotivním depu Praha. Je ženatý, mezi jeho zájmy patří kutilství a cestování.

20.
Jiří Páv

manuálně zručný důchodce

21.
Radka Železná

lektorka hudebních kurzůNarodila se v roce 1981 v Praze, v Horních Počernicích žije od svých tří let. Vystudovala SŠ Náhorní, obor Provoz obchodu. Po maturitě pracovala v reklamní agentuře. Je vdaná a má dvě děti. Zájem o výchovu a pedagogiku ji přivedl do rodinného centra MUMRAJ, kde působila jako dobrovolnice a chůva. Jejím velkým koníčkem je hudba, hraje na klavír a flétnu. Nyní pracuje jako lektorka hudebních kurzů a také jako průvodkyně v lesní škole a školce V Hájence.

22.
Hana Moudrá

stavební rozpočtářkaNarodila se v roce 1968 v Horních Počernicích, kde žije dodnes. Vystudovala SPŠ Stavební v Dušní ulici, obor Vodohospodářské stavby. Po maturitě nastoupila na Pražský projektový ústav jako projektantka. Od návratu z mateřské dovolené pracuje jako stavební rozpočtářka ve stavební společnosti Vltavín Holding. Mezi její koníčky patří cestování po ČR, zahradničení a péče o rodinu. Je vdaná a má dvě děti.

23.
Dominik Urich

student PF UK, šestinásobný mistr ČR v Taekwondu WTF


Narodil se v Praze v roce 1992, v Horních Počernicích žije již 9 let. Vystudoval Střední odbornou školu pro administrativu Evropské unie a v současnosti dokončuje magisterský obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako právní asistent v advokátní kanceláři se zaměřením na trestní a správní právo.

Již od raného dětství se věnuje bojovému umění Taekwondo WTF. Dosáhl 1. danu černého pásu a je šestinásobným mistrem ČR. V minulosti také reprezentoval Českou republiku na mnoha zahraničních soutěžích, a to včetně kvalifikace na OH 2012 v Londýně. Aktivně působil také jako trenér nejenom taekwonda, ale i fitness. Miluje hudbu, filmy a mimo jiné se zajímá o východní kulturu.

24.
Ing. Radim Třešňák

daňový poradce a cyklista

Narodil se v Praze a v letošním roce mu bylo 64 let. Dětství prožil na severu Čech v Liberci a Jablonci Nad Nisou. Zde také složil státní maturitní zkouškou na gymnáziu a následně po přijetí na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze se fakticky přestěhoval zpět do Prahy. Fakultu chemického inženýrství dokončil v roce 1978. Ve stejném roce se i oženil. Po splnění základní vojenské služby začal pracovat jako ekonom v bývalých národních podnicích Chema n.p. a Armabeton n.p., jejichž výrobní areály byly umístěné v Horních Počernicích. Sem se také v roce 1981 přestěhoval, a to do domu na Chvalech, kde žila rodina jeho rodičů. Společnými silami celé rodiny a příbuzenstva byl domek opraven a rekonstruován a jmenovaný v něm stále žije se svojí manželkou.

Je otcem tří dětí (dcera a dva synové), které jsou již dospělé a každý z nich bydlí se svou rodinou v různých částech Prahy. Profesí ekonoma se zabýval celý čas a mimo jiné se stal v tomto oboru i soudním znalcem. Po sametové revoluci začal v roce 1990 samostatně podnikat v oborech ekonomického, daňového a účetního poradenství, a tyto služby poskytuje do dnešních dnů. Aktivně se věnuje turistice, cyklistice, cestování a péči o zahrádku. Nikdy nebyl členem žádné politické strany ani politického sdružení. V roce 1989 byl krátce členem Občanského Fóra. Přesto mu současný stav věcí veřejných není lhostejný a chce ho aktivně měnit. Jeho motto zní: „Žiji již skoro 40 let téměř na vesnici, současně však téměř ve velkoměstě, a to mi vyhovuje. Co se v mezičase změnilo v MČ výrazně k horšímu, je stav ovzduší a hluku.“

25.
Milena Peluňková

vítězka soutěže o nejkrásnější předzahrádku, důchodkyněNarodila se v roce 1953 a celý svůj život prožila v Horních Počernicích, kde žijí i její rodiče. Vyučila se kadeřnicí, ale po narození dvou synů pracovala dlouhá léta jako doručovatelka pro PNS, Počernice tedy zná velmi dobře. Nyní je v důchodu a je babičkou čtyř vnoučat. Jejím velkým koníčkem je zahrada a psi.