Počernice JINAK - referendum

Vážení sousedé,

stále častěji se setkáváme s názorem, že program všech subjektů kandidujících v letošních komunálních volbách je snad úplně stejný… Proto prý není důležité jít k volbám - všichni prý chtějí to samé, po volbách se prý stejně domluví a vůbec nic se nezmění… Tak proč tam jít a volit zrovna tu či onu stranu… A proč zrovna tu vaši? Co když po volbách skončíte v opozici? Prosadíte pak něco?

Když jsme začali sbírat podpisy pro naše sdružení nezávislých kandidátů, nedělali jsme to proto, že jsme se nudili doma a neměli co dělat po práci nebo o víkendech, ale právě proto, aby Počernice zažily silný a zároveň pozitivní posun a spravování veřejných záležitostí se začalo dělat JINAK.
JINAK pro nás znamená změnu ve smyslu komunikace, ale nejen to. Chceme, aby každý, kdo má zájem pro Horní Počernice pracovat, tuto možnost měl a nesetkal se s pomluvami a nevděkem. Naopak si nepřejeme, aby o zásadních otázkách, které se týkají budoucnosti Horních Počernic a našich dětí rozhodovalo za cca 16000 lidí jen 25 zastupitelů (nebo v nejhorší variantě spojení pouhých 13 z nich)! Proto ve svém volebním programu uvádíme, že chceme, aby se o zásadních otázkách konalo referendum…

Proč referendum?
1. Je pro zastupitele závazné - jeho výsledky musí respektovat a nemohou je zrušit.
2. Hlasovat v něm může každý obyvatel Horních Počernic starší 18 let, hlas každého má stejnou váhu.
3. Odstraňuje zákulisní dohody politiků – vnutit jakýkoli názor 13 zastupitelům je mnohem snazší než „zmanipulovat“ všechny obyvatele HP starší 18 let – to prostě dost dobře nejde.Proto přicházíme s peticí, jejímž podpisem umožníte konání referenda na téma Silniční okruh kolem Prahy (SOKP). Jde o téma, o němž se hodně mluví… Někteří politici iniciují obyčejné petice a tvrdí, jak jsme bezradní vůči velkému pražskému magistrátu… My si to nemyslíme. Proto chceme vyhlásit referendum a všechny naše zastupitele zavázat jeho výsledkem – nebudou pak moci kličkovat a hájit své vlastní zájmy namísto zájmů nás všech.

Sháníme přes 2500 podpisů. Není to málo, ale více než polovinu tohoto počtu (1378) se nám podařilo nasbírat v létě pro naši kandidaturu. S vaší pomocí budeme úspěšní znovu. V petičním výboru naleznete 3 členy Spolku Chvalská – jediného spolku z HP, který se nebál a připojil se ve věci SOKP ke správní žalobě.

I kdybychom po komunálních volbách zůstali v opozici, změníme mnoho – ukážeme nové politické reprezentaci, že o zásadních otázkách musí nechat rozhodovat nás všechny. V případě, že bychom byli ve volbách úspěšní a získali velký počet zastupitelů, můžeme referendum vyhlásit přímo na ustavujícím zasedání zastupitelstva – hned po volbách… Podpisy občanů potřebných k vyhlášení referenda lze dle zákona nahradit souhlasem alespoň 13 zastupitelů.

"Velký křížek" na hlasovacím lístku pro Počernice JINAK je hlasem pro rovnocenné zapojení každého občana Horních Počernic do rozhodování o zásadních otázkách! První z nich je téma SOKP…

Proto vás prosíme, podepište petici za vyhlášení referenda (obejděte také příbuzné, sousedy a známé), předejte nám vyplněnou petici, přijďte k volbám a rozhodněte, kam budou Počernice směřovat.

Je na vás, jestli to bude na nás!

Vladimír Hošek
Ing. Jiří Klán

Jak postupovat při pomoci referendu "na svět"
1. Jakmile budete mít pocit, že už více podpisů na petici neseženete, pošlete nám, prosím, SMS nebo zavolejte na telefonní číslo 736 192 251. Ozveme se vám zpátky a vyplněný arch si osobně vyzvedneme.

Doplňující informace
1. Podpisem petiční listiny vyjadřujete pouze souhlas s tím, aby se referendum mohlo uskutečnit.
2. Znění obou otázek jsme konzultovali se zkušeným právníkem.
• Vysvětlení 1. otázky - Chcete, aby dostavba SOKP vedla převážně mimo území Prahy, tedy i mimo území Horních Počernic?
• Vysvětlení 2. otázky - Chcete, aby byla dostavba SOKP na území Horních Počernic částečně nebo úplně zakrytá (tunelem, tubusem, galerií nebo jinak)?

Petiční listina ve formátu PDF


Clicky